Tytuł projektu: Sztuka prezentacji biznesowej

Okres realizacji: październik 2013 roku – czerwiec 2014 roku

Główne działania projektowe:  
Projekt szkoleniowy dla menadżerów działu sprzedaży rozpoczęła szczegółowa diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona w formie indywidualnych rozmów z uczestnikami. Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły dostosować program szkoleń do specyfiki firmy, jej produktów i strategii sprzedażowej. Szkolenia posiadały rozbudowany wymiar praktyczny, np. poprzez wykorzystanie przerw w poszczególnych spotkaniach cyklu na przygotowanie prezentacji, która następnie była omawiana w czasie zajęć.

Rezultaty:
Szkolenia przyniosły znaczący przyrost wiedzy i umiejętności w obszarach techniki autoprezentacji, wywierania wpływu, postępowania z tzw. trudnym klientem czy dostosowaniem stylu komunikacji do odbiorcy.