W ramach współpracy z firmą Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy 12-godzinne szkolenie „Leadership”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w języku angielskim w formie praktycznego warsztatu.