W ramach współpracy z firmą Rosomak S.A. w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.