Rovese

Z Grupą Rovese współpracowaliśmy zarówno na rynku polskim jak i ukraińskim. W ramach współpracy na rynku polskim zrealizowaliśmy cykle szkoleń z komunikacji, coachingu, negocjacji zakupowych i umiejętności menedżerskich. Na rynku ukraińskim zrealizowaliśmy cykl szkoleń menedżerskich dla całej struktury Cersanit Invest poprzedzony audytem. Projekt zakończył się przeprowadzeniem sesji DC dla wszystkich menedżerów w fabryce.