W październiku 2012 roku przeprowadziliśmy dla Sądu Okręgowego w Gliwicach projekt z zakresu kształtowania komunikacji, asertywności oraz zarządzania stresem.

Projekt skierowany był dla pracowników Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz pracowników Sądów Rejonowych z Województwa Śląskiego.

Przed szkoleniem przeprowadziliśmy diagnozę uczestników – łącznie około 110 osób.
Samo szkolenie trwało jeden dzień (8 godzin) i obejmowało 7 grup szkoleniowych liczących po około15 osób każda.

W okresie od lipca 2015 do września 2015 roku zrealizowaliśmy dla pracowników Sądu Okręgowego w Gliwicach cykl szkoleń „Etyczne postępowanie w pracy”.

W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2018 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Zarządzanie konfliktem”.