W ramach współpracy z firmą Sandvik Polska Sp. z o.o. w sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat mający na celu przygotowanie zespołu do wdrożenia i realizacji programu sugestii pracowniczych – Kaizen. We wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie rozwijające tematykę Kaizen i sugestii pracowniczych, natomiast w styczniu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „5S”.