Sanitec Koło

We wrześniu 2013 BRAINSTORM rozpoczęło współpracę z firmą Sanitec KOŁO przy projekcie rozwojowym dla niższej Kady Menedżerskiej. Akademia Menedżera Sanitec Koło była ponad rocznym projektem rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich. W ramach projektu przeprowadziliśmy kompleksowe badanie Developement Center dla kadry kierowniczej firmy. Na bazie raportów z przeprowadzonych sesji, opracowaliśmy kompleksowy cykl rozwoju kompetencji menedżerskich. Przeprowadzenie badania DC pozwoliło nam na precyzyjne określenie tych umiejętności i kompetencji, których rozwinięcie może w największym stopniu pozytywnie wpłynąć na rozwój organizacji.
W ramach Akademii realizowane były 4 główne obszary kompetencyjne:

  • Zarządzanie zespołem
  • Budowanie autorytetu
  • Zarządzanie zmianą
  • Wspieranie rozwoju podwładnych

Akademia objęła łącznie 6 grup szkoleniowych (70 osób z trzech zakładów produkcyjnych).