Akademia Menedżera Sanpol była rocznym projektem rozwoju miękkich i twardych kompetencji menedżerskich, dedykowany różnym szczeblom firmy od Zarządu, poprzez Dyrektorów a na Kierownikach skończywszy.
W zależności od szczebla zarządzania uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniach z następujących tematów:
– Skuteczny menedżer
– Efektywna komunikacja i budowanie zespołu
– Przywództwo w zarządzaniu
– Zarządzanie zmianą
– Zarządzanie projektami
– Budowanie wygrywających strategii
– Leadership – przywództwo w zarządzaniu
– Budowanie strategii sprzedaży i skuteczne przeprowadzenie akwizycji
– Zarządzanie zmianą i konfliktami
– Budowanie strategii działu logistyki
Wszystkie szkolenia w cyklu zostały poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych. Uczestnicy po każdym szkoleniu otrzymywali zadania wdrożeniowe których realizację omawialiśmy na sesjach follow up.