SCA Hygiene Products Sp. z o.o.

W ramach współpracy z firmą SCA HYGIENE PRODUCTS zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności budowania zespołu. Szkolenie było adresowane do reprezentantów działów produkcyjnych na szczeblu kierowniczym. Celem była poprawa współpracy, zwiększenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami oraz nabycie praktycznych umiejętności budowania zespołu w środowisku produkcyjnym. Przedłużeniem szkolenia było 6 sesji feedback dla Kierowników.  Od września 2014 roku do stycznia 2015 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń Core 1, które były prowadzone w oparciu o metodologię HBDI. W marcu i kwietniu 2016 roku ponownie zrealizowaliśmy dwa pierwsze moduły szkolenia opartego o metodologię HBDI Core 1, natomiast w październiku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Team Building – Budowanie Zespołu” oraz przeprowadziliśmy ostatnie dwa dni cyklu szkolenia Core 1. W ramach dalszej współpracy od listopada 2017 roku do marca 2018 roku dla kolejnej grupy ponownie zrealizowaliśmy szkolenie Core 1.