W 2013 roku zrealizowaliśmy dla pracowników firmy Selkar szkolenie z zakresu zarządzania czasem. Szkolenie zrealizowane zostało w formie warsztatowej.