W ramach współpracy z firmą Selvita S.A. w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Komunikacja w zespole”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.