W ramach współpracy z firmą Sirio Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy we wrześniu 2015 r. 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”. Szkolenie zostało przeprowadzone dla dwóch grup w formie warsztatowej, co oznacza w praktyce iż zostały wykorzystane różne narzędzia szkoleniowe podczas pracy z grupą. W ramach dalszej współpracy we wrześniu i październiku 2015 przeprowadziliśmy 24-godzinne szkolenie „Wprowadzenie do Lean Management”, w listopadzie 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Projektami”, a w grudniu 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie zmianą”. W styczniu i lutym 2016 roku zrealizowaliśmy dwa dni z cyklu 24-godzinnego warsztatu „Strategia szkoleniowa”.