W ramach współpracy ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowaliśmy w 2011 i 2012 roku szkolenia o tematyce Zarządzanie zespołem – umiejętności menedżerskie. Przeprowadzona przed szkoleniami diagnoza potrzeb uczestników pozwoliła nam na dostosowanie programu do specyfiki pracy menedżerów, a szkolenia były praktycznym warsztatem, podczas którego uczestnicy realizowali ćwiczenia oraz różne symulacje.