SouthWestern jest liderem wśród dostawców usług Business Process Outsourcing w Irlandii oraz w Polsce. Z firmą SouthWestern realizowaliśmy duży cykl szkoleniowy oraz kursy języka angielskiego (w zakresie języka biznesowego) w Łodzi w ramach projektu „Młodzi na drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia dedykowane były dla kadry kierowniczej, liderów i koordynatorów, pracowników księgowości, administracji i działu obsługi Klienta. Połowa szkoleń prowadzona była w języku angielskim. W trakcie szkoleń m.in. w zakresie skuteczności interpersonalnej, budowania i zarządzania zespołem, motywowania, radzenia sobie ze stresem uczestnicy zwiększali swoje kompetencje w zakresie zarządzania i efektywnej komunikacji. Podczas szkoleń dla działu obsługi Klienta dotyczących obsługi trudnego Klienta, sprzedaży i negocjacji wypracowywaliśmy  sposoby komunikacji i relacji z Klientem międzynarodowym.

Firma Brainstorm w ramach tego projektu przeprowadziła także 12 dni szkoleń informatycznych z zakresu obsługi programu MS Excel. Kurs języka angielskiego prowadzony był w firmie dla 15 grup szkoleniowych na poziomie zaawansowanym.