W ramach współpracy z firmą SSAB Poland Sp. z o.o. w grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Negocjacje zakupowe”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w marcu i kwietniu 2019 roku oraz w październiku 2021 roku szkolenie „Negocjacje zakupowe” zrealizowaliśmy ponownie dla trzech grup pracowników.