W ramach współpracy z firmą S&T Services Polska Sp. z o.o. od lutego do maja 2019 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach Akademii Menedżera, w skład której wchodziły 16-godzinne szkolenia z tematów:
– „Budowanie pozycji lidera”,
– „Zarządzanie ludźmi”,
– „Zarządzanie przez cele”,
– „Motywowanie”,
– „Zarządzanie konfliktem”,
– „Asertywność w pracy menedżera”
– „Zarządzanie zmianą”
oraz 24-godzinne szkolenie „Rozmowy oceniające, prowadzenie spotkań i odpraw z pracownikami”.
Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.

W ramach dalszej współpracy w marcu, czerwcu i lipcu 2023 roku zrealizowaliśmy w Warszawie i Krakowie dla trzech grup pracowników 4-godzinne "Warsztaty Lean".