W ramach współpracy z firmą Stoncor Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 16 godzinny warsztat z zakresu podnoszenia kompetencji sprzedażowych. Szkolenie miało charakter warsztatowy co w praktyce oznaczało pracę na poziomie wiedzy, umiejętności i postawy uczestników. W grudniu 2014 r. przeprowadziliśmy trzydniowe szkolenie o tematyce „Zarządzanie czasem”.