W ramach współpracy z firmą „Stora Enso Poland S.A.” zrealizowaliśmy w grudniu 2016 roku 8-godzinny warsztat „Digitalizacja i innowacyjność w zakładzie produkcyjnym”. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez dwóch naszych trenerów, a głównym celem warsztatu było pokazanie w jaki sposób można wykorzystać nowinki technologiczne, usprawnienia, innowacje i digitalizację aby firma działała lepiej, wydajniej, z większą kontrolą, oraz jak ułożyć proces wdrażania innowacji.