Szkolenia dla STRABAG BRVZ Sp. z o.o. - Projekt Brainstorm Group

Okres realizacji: Styczeń - Kwiecień 2019, kontynuacja w Październiku 2019, Grudniu 2019 i Lutym 2020

Brainstorm Group zrealizował dla STRABAG BRVZ Sp. z o.o. serię szkoleń skoncentrowanych na rozwoju umiejętności menedżerskich i osobistych pracowników. Celem tych działań było zwiększenie efektywności zarządzania projektami oraz umocnienie pewności siebie i umiejętności autoprezentacji pracowników.

Główne działania projektowe:

1. Szkolenia „Orientacja na cel, podejmowanie decyzji i znajdowanie rozwiązań”:
- W okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenia mające na celu rozwój umiejętności skutecznego dążenia do celów, podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań.

2. Szkolenie „Trening pewności siebie”:
- Zorganizowanie szkoleń na temat pewności siebie, mających na celu zwiększenie samopewności i umiejętności zarządzania emocjami.

3. Szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym”:
- Przeprowadzenie szkoleń w zakresie efektywnego zarządzania zespołem projektowym, mających na celu poprawę współpracy i efektywności w pracy zespołowej.

4. Szkolenie „Autoprezentacja i budowanie wizerunku”:
- W październiku 2019 roku zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenie, skoncentrowane na autoprezentacji i budowaniu profesjonalnego wizerunku.

5. Dodatkowe szkolenia „Trening pewności siebie”:
- W grudniu 2019 roku i lutym 2020 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup dwudniowe szkolenia, mające na celu dalszy rozwój pewności siebie uczestników.

Rezultaty:

Projekt szkolenia dla STRABAG BRVZ Sp. z o.o. przyczynił się do wzrostu kompetencji menedżerskich, zwiększenia pewności siebie oraz poprawy umiejętności autoprezentacji i zarządzania zespołem. Szkolenia te miały istotny wpływ na wzrost efektywności i skuteczności pracowników w różnych aspektach ich pracy.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, dzięki swojemu doświadczeniu w dziedzinie szkoleń, efektywnie wspiera rozwój osobisty i zawodowy pracowników. Nasza współpraca z STRABAG BRVZ Sp. z o.o. podkreśla naszą umiejętność tworzenia kompleksowych programów szkoleniowych, które realnie przyczyniają się do rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników.