W ramach współpracy z firmą STRABAG BRVZ Sp. z o.o. w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Orientacja na cel, umiejętność podejmowania decyzji i znajdowanie rozwiązań”, „Trening pewności siebie” oraz „Zarządzanie Zespołem projektowym”. W październiku 2019 roku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie „Autoprezentacja i budowanie wizerunku”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.

W ramach dalszej współpracy grudniu 2019 roku i lutym 2020 roku zrealizowaliśmy dla 2 grup dwudniowe szkolenia „Trening pewności siebie”.