W 2013 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń menedżerskich dla Dyrektora Działu Serwisu firmy Sysmex Polska Sp. z o.o.

Cykl był poprzedzony kilkugodzinnym spotkaniem z uczestnikiem, które miało na celu dostosowanie programu do poziomu wiedzy i kompetencji dyrektora oraz jego oczekiwań i celów, które chce osiągnąć po szkoleniu.

Warsztaty te trwające w sumie 3 dni (z ponad miesięcznymi odstępami) koncentrowały się na praktycznym doskonaleniu umiejętności menedżerskich i objęły tematyką obszary związane m.in. z motywowaniem, budowaniem zespołu, zarządzanie czasem i efektywność osobista, efektywna komunikacja i wywieranie wpływu oraz Coaching.