W ramach współpracy z firmą Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. dla czterech grup pracowników zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Lider zespołu finansowo księgowego – czyli nowoczesny menedżer”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. Od listopada 2017 roku do stycznia 2018 roku dla 16 grup szkoleniowych zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Podstawy filozofii Agile, również w listopadzie 2017 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Kontraktowanie IT”. W październiku i listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Negocjacje zakupu projektu – planowanie i prowadzenie negocjacji”, również w listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Radzenie sobie ze stresem w pracy”. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2019 roku dla dwóch grup pracowników ponownie zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Radzenie sobie ze stresem w pracy”.