W ramach współpracy z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego przeprowadziliśmy analizę procesów produkcyjnych. Przeprowadzona analiza miała na celu wskazanie słabych punktów w procesie zarządzania oraz wypracowanie odpowiednich standardów mających w przyszłości wspomóc skuteczne zarządzanie.