Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

W ramach współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.