W ramach współpracy z firmą Toys „R” Us zrealizowaliśmy w 2014r. szkolenie z umiejętności menedżerskich dla kierowników sklepów. Celem szkolenia było ujednolicenie wiedzy i umiejętności kierowników w zakresie planowania, organizowania oraz monitorowania pracy podwładnych osób. W trakcie szkolenia zostały wypracowane konkretne narzędzia zarządzania sprzedażą, które zostały wdrożone przez uczestników szkolenia po powrocie do pracy. W ramach dalszej współpracy w marcu 2015 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem i przywództwo”.