W ramach współpracy z firmą Transgourmet Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w czerwcu 2016 roku 16-godzinne szkolenie „Efektywna Sprzedaż”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział.