Dla firmy Transition Technologies S.A. zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu zarządzania zmianą. Szkolenie zarządzanie zmianą zostało poprowadzone w języku angielskim i zostało ono przygotowane i poprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W czerwcu 2014 roku przeprowadziliśmy również konsultacje z tematu „Trening umiejętności interpersonalnych”. W kwietniu 2015 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Skuteczne przeprowadzenie akwizycji”, w marcu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie Współpraca i komunikacja w zespole”, które zostało przygotowane i przeprowadzone przez trzech trenerów w formie warsztatowej, w marcu 2017 roku zrealizowaliśmy grę szkoleniową, której celem było zbudowanie mostu. Zaprojektowana przez nas gra miała na celu wypracowanie efektywnej komunikacji oraz wzbudzenie zaangażowania. W maju 2018 roku dla pracowników Transition Technologies S.A. zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat mający na celu zbudowanie współpracy zespołowej natomiast w maju i czerwcu 2021 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia "Zarządzanie zespołem rozproszonym" i "Skuteczny Menedżer" oraz 8-godzinne szkolenie "Zarządzanie stresem". W ramach dalszej współpracy od kwietnia 2023 roku do chwili obecnej dla kolejnej grupy pracowników realizujemy cykl szkoleń w ramach Akademii Menedżera.