TRW Braking Systems Polska

W ramach współpracy z firmą TRW Braking Systems Polska zrealizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:

2007 rok – zarządzanie luźmi

2008 rok – budowanie zespołu, odbudowa relacji w zespole

2011 rok – Developing Effective Team Communication Standard – szkolenie zrealizowane w języku angielskim

2012 rok – Efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji

 

Szkolenia miały charakter interaktywnego warsztatu.

 

W latach 2012-2013 przeprowadziliśmy dla firmy TRW Braking Systems Polska szkolenia w zakresie efektywnego rozwiązywania trudnych sytuacji oraz skutecznej komunikacji i wywierania wpływu. Szkolenia dedykowane były Kadrze Kierowniczej, a ich celem był rozwój proaktywnego podejścia w sytuacjach trudnych, nabycia umiejętności i wiedzy z zakresu narzędzi rozwiązywania trudnych sytuacji oraz umiejętności efektywnej komunikacji poziomej i pionowej. W czerwcu 2014 przeprowadziliśmy szkolenie z umiejętności prezentacji, które w ramach dalszej współpracy zostało ponownie zrealizowane we wrześniu 2016 roku.