W ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie,  kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zrealizowaliśmy od sierpnia do listopada 2019 roku sesje Development Centre oraz cykl szkoleń z zakresu kompetencji menedżerskich. Szkolenia zostały przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.