W ramach współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie od czerwca 2017 roku do lipca 2017 roku dla trzech grup studentów zrealizowaliśmy cykl szkoleń Certyfikowany Asesor Assessment i Development Centre.

Realizowany przez nas program zawierał takie moduły jak:
– Zasady realizacji projektu AC/DC. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny.
– Kryteria sukcesu w budowaniu AC/DC: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji.
– Rozwój kompetencji asesorskich: wyniki, raporty, informacje zwrotne.

i uwzględniał założenia metodyczne całego procesu AC/DC, począwszy od nabycia umiejętności wyłaniania właściwych kompetencji do analizy, a skończywszy na weryfikacji umiejętności uczestników w zakresie zarówno konstruowania procesu, jak i jego prowadzenia.

W ramach dalszej współpracy od listopada 2017 roku do stycznia 2018 roku dla kolejnych trzech grup studentów projekt został ponownie zrealizowany.