W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zrealizowaliśmy w 2018 roku dla czterech grup studentów 8-godzinne warsztaty „Współpraca w zespole – praca zespołowa nad startupem: Tworzenie biznesplanu”, dla trzech grup studentów 8-godzinne „Warsztaty z zakresu kreatywnego myślenia”, dla dwóch grup 8-godzinne „Warsztaty z zakresu moderowania pracą zespołową i zarządzania stresem” oraz dla jednej grupy 8-godzinne „Warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz sztuki mówienia”. Wszystkie realizowane przez nas warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych zajęć.