Nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim Woj. Małopolskiego rozpoczęła się w 2012 roku.

W maju przeprowadziliśmy 1-dniowy warsztat z zakresu Efektywna komunikacja i motywowanie.

Projekt rozpoczął się diagnozą potrzeb uczestników, która pozwoliła nam na dostosowanie programu do specyfiki pracy uczestników w Urzędzie.

W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2016 roku przeprowadziliśmy w parze trenerskiej 4-godzinne szkolenie „Gdzie kończy się konflikt, a zaczyna mobbing”.