W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w lipcu i wrześniu 2018 roku zrealizowaliśmy dla 3 grup 8-godzinne szkolenia „Radzenie sobie z trudnym klientem w administracji publicznej, sztuka asertywności”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.