W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w czerwcu i lipcu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia:
– „Zarządzanie i myślenie strategiczne”,
– „Techniki wywierania wpływu i budowania komunikatu perswazyjnego”,
– „Techniki motywacyjne”,
– „Negocjacje”.
W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2018 roku, zrealizowaliśmy dla 5 grup 8-godzinne szkolenia „Strategia rozwoju firmy” i 8-godzinne szkolenia „Kultura organizacyjna firmy”, natomiast we wrześniu 2018 roku również dla 5 grup zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Budowanie marki i tożsamości biznesowej” oraz 8 godzinne szkolenia „Modele biznesowe”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.