W ramach współpracy z firmą Verocargo Sp. z o.o. Sp. k. w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Skuteczny menedżer – Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa sekretariatu”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w lipcu 2020 roku dla pracowników Verocargo Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Negocjacje", natomiast od września 2020 roku do chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzania transformacji Lean.