W ramach współpracy z firmą Veterina Polska zrealizowaliśmy szkolenie z negocjacji dla Weterynarzy. Szkolenie miało charakter warsztatowy.