W ramach współpracy z firmą Voith Industrial Services Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w październiku 2015 roku 8-godzinne szkolenie „Leadership”. Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone w formie warsztatowej. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2015 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym”.