W ramach współpracy z firmą „Walmar” Jachowski Sp. j. w kwietniu 2018 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 16-godzinne szkolenia „Skuteczne negocjacje z inwestorami i developerami oraz prowadzenie efektywnych mediacji między sprzedającym i kupującym” oraz „Skuteczna sprzedaż pośrednictwa i pozyskiwanie nowych Klientów”, natomiast w maju 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczna sprzedaż mieszkania i finalizacja sprzedaży”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.