Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

W ramach współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. zrealizowaliśmy cykl dwudniowych szkoleń z Prospectingu i autorskiego modelu sprzedaży ubezpieczeń życiowych. Szkolenia zostały zrealizowane w oparciu o model sprzedaży firmy Brainstorm „SEMA”. Szkolenia były adresowane do agentów ubezpieczeń na życie i były prowadzone w formie interaktywnego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16 godzinne szkolenie „Negocjacje Zakupowe”.