W ramach współpracy z firmą WASKO S.A. zrealizowaliśmy w 2013 roku szkolenia o następującej tematyce :
– Zaawansowane szkolenie NetGearLabs Wireless Network
– Podstawowe szkolenie NetGearLabs Wireless Network 2013
Szkolenia zostały przygotowane i poprowadzone w języku angielskim w formie praktycznego warsztatu.
We wrześniu i październiku 2015 roku zrealizowaliśmy szkolenia:
– Szkolenie MOR – Zarządzanie ryzykiem – poziom Foundation z egzaminem
– Szkolenie MOR – Zarządzanie Ryzykiem – poziom Practitioner z egzaminem
W ramach dalszej współpracy w maju 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „Autorski model sprzedaży SEMA”.