W ramach współpracy z firmą Opel Wawrosz zrealizowaliśmy w 2009 roku szkolenie „Ofensywne techniki sprzedaży” dla pracowników salonu. W ramach szkolenia pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z wywieraniem wpływu. Szkolenie było zrealizowane w formie interaktywnego warsztatu opartego o cykl Kolba.