W ramach współpracy z firmą Wentech Sp. z o.o. w czerwcu i lipcu 2017 roku zrealizowaliśmy dwie indywidualne sesje coachingowe z zakresu Zarządzania Zespołem. Celem zrealizowanego przez nas coachingu było wdrożenie osoby pełniącej obowiązki kierownika działu w funkcje kierownicze i zarządzania zespołem sprzedażowym.