W ramach współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „Egzekwowanie wykonania zadań i system kontroli pracowników z elementami zarządzania czasem”. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez dwóch naszych trenerów w formie praktycznego warsztatu.