Współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęliśmy w 2010 r. projektem szkoleniowym organizowanym przez Centralę ZUS dla pracowników Oddziałów ZUS z całej Polski. Projekt ten był realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS i zakładał realizację pięciu 3-dniowych szkoleń dotyczących zarządzania zespołem pracowników bezpośredniej obsługi Klientów. W każdym szkoleniu uczestniczyło 67 osób w podziale na 3 grupy.

Kolejny projekt realizowany w grudniu 2010 r. dedykowany był pracownikom oddziału ZUS w Toruniu. W trakcie czterech 2-dniowych szkoleń trenerzy Brainstorm pomagali uczestnikom rozwijać ich kompetencje menedżerskie.  W następnym roku zespół Brainstorm współpracował z II Oddziałem ZUS w Poznaniu w ramach 8 szkoleń „Techniki obsługi Klientów”.

W 2012 r. w II Oddziale ZUS w Warszawie przeszkoliliśmy 79 pracowników z zakresu efektywnej komunikacji w procesie zmiany.

We wrześniu 2014 r. w Oddziale ZUS w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenia o tematyce „Zarządzanie sobą i pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji” oraz „Zarządzanie korespondencją w procesie obsługi Klienta”, natomiast w grudniu 2015 roku dla oddziału ZUS w Olsztynie przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Radzenie sobie ze stresem”

Od lutego do kwietnia 2015 roku przeprowadziliśmy dla Centrali ZUS cykl szkoleń „Profesjonalna Obsługa Klienta – Trening praktyczny dla opiekunów klientów strategicznych”, a w kwietniu 2016 roku w oddziałach w Płocku i Ciechanowie przeprowadziliśmy dla siedmiu grup 16-godzinne szkolenia „Poznanie i rozwój potencjału własnego oraz pracowników jako sposób zwiększenia satysfakcji z pracy”.

W ramach dalszej współpracy od października do grudnia 2016 roku dla pracowników oddziału ZUS w Gdańsku zrealizowaliśmy cykliczne, 12-godzinne szkolenia „Standardy profesjonalnej obsługi Klienta przez telefon”, „Proces efektywnej komunikacji przez telefon”, „Zasady obsługi trudnego klienta przez telefon”, „Asertywność i stres w rozmowach telefonicznych” oraz „Warsztaty z emisji i impostacji głosu”, natomiast dla pracowników oddziałów ZUS w Grudziądzu i Miastku zrealizowaliśmy 6-godzinne szkolenia „Standardy obsługi korespondencji e-mail i czat w COT ZUS”.

W marcu i kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy cykl 12-godzinnych szkoleń dla pracowników oddziałów ZUS w Nowym Sączu i Jaśle z tematyki „Standardy profesjonalnej obsługi klienta przez telefon”, „Asertywność i stres w rozmowach telefonicznych”, „Proces efektywnej komunikacji przez telefon”, „Zasady obsługi trudnego klienta przez telefon”, cykl 6-godzinnych szkoleń „Standardy obsługi korespondencji e-mail i chat w COT ZUS” oraz cykl 9-godzinnych szkoleń „Zarządzanie kapitałem ludzkim w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS”.

W maju i czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników oddziału w Biłgoraju 16-godzinne szkolenia „Manager w obliczu konfliktów i trudnych sytuacji”.

W czerwcu 2018 roku dla pracowników oddziału w Poznaniu zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie czasem i sobą w czasie”, dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Równowaga między życiem osobistym a zawodowym” i 16-godzinne szkolenie „Pewność siebie i skuteczność w działaniu”. Szkolenia „Równowaga między życiem osobistym a zawodowym”, „Zarządzanie czasem i sobą w czasie” oraz „Pewność siebie i skuteczność w działaniu” zrealizowaliśmy ponownie we wrześniu 2018 roku dla kolejnych dwóch grup pracowników.

W maju 2024 roku zrealizowaliśmy w Zakopanem dla trzech grup pracowników 14 godzinne szkolenia "Warsztat pracy trenera wewnętrznego ZUS" oraz w Ostrowie Wialkopolskim dla 4 grup pracowników 11-godzinne "Szkolenia z elementami warsztatowymi z doskonalenia kompetencji miękkich niezbędnych w codziennej pracy pracownika służby bhp oraz stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej".