W ramach współpracy z firmą Polpharma zrealizowaliśmy jeden dzień szkolenia z autoprezentacji. Szkolenie miało intensywny i interaktywny charakter. Celem szkolenia było odświeżenie informacji uczestnikom na temat technik autoprezentacji.