W ramach współpracy z Zakładami Usługowymi „EZT” S.A. przeprowadziliśmy w październiku 2014 roku 16-godzinne szkolenie „Komunikacja z klientem i wywieranie Savoir Vivre’u”. W czerwcu 2015 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Prospecting i umawianie spotkań z klientami”, a w październiku zrealizowaliśmy dla 5 grup szkolenia „Efektywne zarządzanie przez cele z pełnym wykorzystaniem aktualnego potencjału zespołu”, „Efektywność osobista w pracy handlowca”, „Pozyskiwanie nowych Klientów dzięki poleceniom”, „Delegowanie zadań w oparciu o model zarządzania przez cele”. W październiku 2015 r. zrealizowaliśmy również cykl indywidualnych konsultacji menedżerkich. W kwietniu 2016 roku zrealizowaliśmy dla 6 grup szkolenie „Umawianie spotkań i rozmowa handlowa z nowym klientem”. Wszystkie szkolenia były warsztatem skoncentrowanym na treningu praktycznych umiejętności podczas którego uczestnicy aktywnie brali udział. Od września do listopada 2016 roku zrealizowaliśmy warsztaty dla Zarządu oraz Menedżerów, które miały na celu wsparcie w przygotowaniu strategii działalności Firmy na kolejne lata. Również w listopadzie 2016 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników warsztat, którego celem było stworzenie profilu kompetencji kandydata do zespołu handlowego, stworzenie kwestionariusza „STAR”, stworzenie akcji promocyjnej dla odzyskiwanych Klientów, stworzenie procedury postępowania z Klientem w przypadku chęci jego odejścia oraz miał pokazać jakimi metodami można zatrzymać pracownika. W ramach dalszej współpracy w maju 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Przygotowanie do skutecznego prowadzenia okresowych ocen pracowniczych”.