W ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w listopadzie 2014 roku zrealizowaliśmy dwa dwudniowe szkolenia o tematyce „Efektywne zarządzanie czasem w pracy”. Szkolenia zostały przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w marcu i kwietniu 2019 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie Ludźmi” również w kwietniu i maju 2019 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup 16-godzinne szkolenia „Skuteczny menedżer placówki oświatowej – Zarządzanie placówką”.