W ramach współpracy z firmą ZEB zrealizowaliśmy w 2013 roku warsztaty z komunikacji i negocjacji. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim i miało charakter warsztatowy.