W ramach współpracy z firmą ZIBI S.A. w grudniu 2016 roku przeprowadziliśmy Assessment Centre dla pracowników. Badania te pozwoliły na precyzyjne określenie poziomów kompetencji, które w styczniu 2017 roku, szczegółowo zostały przez nas przedstawione i omówione na spotkaniu z Zarządem Firmy. W ramach dalszej współpracy w maju 2017 r. roku zrealizowaliśmy wywiady telefoniczne z kolejną grupą pracowników, które pozwoliły nam określić poziom ich kompetencji.