W ramach współpracy z firmą ZIBI S.A. w grudniu 2016 roku przeprowadziliśmy Assessment Centre dla pracowników. Badania te pozwoliły na precyzyjne określenie poziomów kompetencji, które w styczniu 2017 roku, szczegółowo zostały przez nas przedstawione i omówione na spotkaniu z Zarządem Firmy. W ramach dalszej współpracy w maju 2017 r. roku zrealizowaliśmy wywiady telefoniczne z kolejną grupą pracowników, które pozwoliły nam określić poziom ich kompetencji, we wrześniu i październiku 2022 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 8-godzinne szkolenia "Adobe Photoshop – podstawowe zagadnienia", "Obsługa trudnego Klienta" oraz "Skuteczny menedżer", natomiast w grudniu 2022 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne warsztaty dla pracowników działu marketingu i działu zakupów.