Złota Gotówka

W ramach współpracy z firmą Złota Gotówka przeprowadziliśmy całodniowe indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania zespołem. Podczas nich nastąpiło zwiększenie świadomości komunikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności przydatnych podczas codziennej pracy z zespołem.