Tytuł projektu: Zarządzanie zespołem

Okres realizacji: luty 2012 roku

Główne działania projektowe:
Całodniowe konsultacje indywidualne przeprowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z obszaru zarządzania zespołem pozwoliły zdefiniować braki kompetencyjne i wskazać kierunki dalszej pracy. Przedstawiono dobre praktyki i prawidłowe metodyki właściwe dla branży usług finansowych stosowane w zarządzaniu zespołami.

Rezultaty:
Dzięki projektowi nastąpiło zwiększenie świadomości komunikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności przydatnych podczas codziennej pracy z zespołem.