W ramach współpracy z Zakładem Mechanicznym Progress Leszek Sawicki w listopadzie 2015 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie z zakresu „Lean Management”. Szkolenie oparte było o grę, dzięki której uczestnicy bliżej poznali elementy Lean Management. Szkolenie zostało ponownie zrealizowane dla czterech grup pracowników w czerwcu 2016 r. W ramach dalszej współpracy w sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie Czasem” oraz „Zarządzanie Zespołem”, natomiast w październiku i listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne warsztaty mający na celu wypracowanie strategii.